På Svenska

Finlands 1325-nätverk

Finlands 1325-nätverk är ett öppet nätverk som grundades 2006 och till det hör organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och jämlikhet samt konfliktforskare och enskilda experter. Finlands UN Women koordinerar och administrerar verksamheten i nätverket.

Nätverkets mål är att främja FN:s säkerhetsråds resolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet” och verkställandet av resolutioner som stöder detta i Finland och bland finländska aktörer. Nätverket följer upp hur Finlands nationella 1325-verksamhetsprogram verkställs, informerar i ärenden som gäller temat 1325, ordnar seminarier och deltar i diskussionen om den offentliga krishanteringen samt håller nära kontakt till motsvarande nätverk och organisationer i andra länder. Dessutom finansierar och beställer nätverket vid behov aktuella, avgränsade utredningar och rapporter i anslutning till målen i 1325-verksamhetsprogrammet och verkställandet av dem.

Till nätverket hör som medlemsorganisationer Finlands UN Women rf, Amnesty Internationals avdelning i Finland, Förbundet för Mänskliga Rättigheter, FN-förbundet, Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS, Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL), Crisis Management Initiative (CMI), Väestöliitto, Kvinnosaksförbundet unionen, KFUK-förbundet i Finland, Kvinnliga journalister, Zonta International distrikt 20, Kyrkans Utlandshjälp, African Care, Demo Finland, Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund (FKAF), Laajan turvallisuuden verkosto (WISE, f.d. KATU och STETE) och Finska Missionssällskapet.

Kontaktinformation:

Finlands UN Women rf koordinerar Finlands 1325-nätverk.

Telefon: +358 9 6940 944
E-post: toimisto(at)unwomen.fi
Adress: Verkstadsgatan 10 A, 4:e vån., 00580 Helsingfors

Ordförande Helena Ranta
E-post: helena.ranta(at)helsinki.fi