Kategoria: Ajankohtaista

Summary of the seminar: Peace Agreements +10 years

Finnish Asia Europe People’s Forum AEPF, Finnish 1325 Network, The Finnish NGO Foundation for Human Rights KIOS, Gender Studies/University of Helsinki and Finnish Cultural Foundation funded Scraps of Hope collective organized an afternoon seminar addressing gender and women’s issues in … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

Gender-tarkistuslistat, toinen painos / Gender checklists, 2nd edition

Suomen 1325-verkosto on yhteistyössä Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (Fincent) kanssa koonnut tarkistuslistat sukupuolinäkökulman huomioimiseksi siviili- ja sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Tarkistuslistat ovat koottu hyödyntäen olemassa olevia koulutusmateriaaleja. Hyödylliseksi koetusta työkalusta on nyt otettu toinen painos, johon on tehty pieniä … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

VIDEO: Naiset, rauha ja turvallisuus – 15 vuotta

Miksi naisten osallistuminen rauhanrakentamiseen on tärkeää? Miten kansalaisjärjestöt hyödyntävät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325? Mitä ollaan saatu aikaan 15 vuodessa? Mihin tulevaisuudessa on kiinnitettävä enemmän huomiota? Saat vastauksia näihin kysymyksiin alla olevalta videolta. Videolla tutkijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat sekä globaalin tutkimuksen … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

Turvallisuusneuvosto hyväksyi uuden päätöslauselman 2242

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”naiset, rauha ja turvallisuus” hyväksymisestä tulee lokakuussa kuluneeksi 15 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi turvallisuusneuvosto käsitteli 13.10. koko päivän kestäneessä istunnossaan päätöslauselman toimeenpanon edistymistä ja sen esteitä. Samalla hyväksyttiin uusi päätöslauselma 2242, jossa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

SEMINAR: Women and Post-Conflict Realities, November 10, 2015

Update: The seminar is now full and registration is closed. 1325 Network in Finland, Finnish Asia Europe People’s Forum AEPF, The Finnish NGO Foundation for Human Rights KIOS, Gender Studies/University of Helsinki and Finnish Cultural Foundation funded Scraps of Hope … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

Tarjouspyyntö: selvitys järjestöjen tekemästä 1325-työstä

Suomen 1325-verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa. Verkosto tukee kansallisen 1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä ja raportteja ja tilaa selvitystyön suomalaisten järjestöjen tekemästä 1325-työstä. Tilaustyön kokonaishinta on 5000 euroa (sis. … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

Päivi Kannisto rauhan ja turvallisuuden yksikön päälliköksi UN Womeniin

Suomalainen Päivi Kannisto on valittu YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin rauhan ja turvallisuuden yksikön päälliköksi. Yksikkö vastaa YK:n naiset, rauha ja turvallisuus -teeman koordinoinnista, tukee rauhaa ja turvallisuutta edistävää työtä UN Womenin kenttätoimistoissa sekä toteuttaa kansainvälisiä aloitteita ja kampanjoita. Kannisto aloittaa … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

UUSI JULKAISU: Gender-tarkistuslistat / Gender Checklists

Suomen 1325-verkosto on yhteistyössä Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (Fincent) kanssa koonnut tarkistuslistat sukupuolinäkökulman huomioimiseksi siivili- ja sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Tarkistuslistat ovat koottu hyödyntäen olemassa olevia koulutusmateriaaleja. Listojen toimivuutta testataan ja niistä kerätään palautetta vuoden 2015 aikana. Tarkistuslistajulkaisu on … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

UUSI JULKAISU: 1325-päätöslauselmat suomeksi

Suomen 1325-verkosto on käännättänyt ja julkaissut naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmat suomeksi. YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt kaikkiaan seitsemän päätöslauselmaa koskien naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikkaa. Julkaisu sisältää suomenkielisten päätöslauselmien lisäksi Helsingin yliopiston tutkijan Marjaana Jauholan kirjoittaman johdannon, yhteenvedot päätöslauselmista sekä … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista

Gender in Peacebuilding – Seminar Presentations and Recommendations

International Alert and 1325 Network Finland together with the Ministry for Foreign Affairs of Finland organised an interactive seminar on the topic of gender and peacebuilding. A full-day seminar was organised in Helsinki, Finland on the 9th of December, 2014. … Lue lisää »

Kategoria: Ajankohtaista