Tarjouspyyntö: selvitys järjestöjen tekemästä 1325-työstä

Suomen 1325-verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa. Verkosto tukee kansallisen 1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä ja raportteja ja tilaa selvitystyön suomalaisten järjestöjen tekemästä 1325-työstä. Tilaustyön kokonaishinta on 5000 euroa (sis. ALV).

Tilaustyön tavoitteena on kartoittaa ja koota yhteen tietoa siitä, minkälaista 1325-työtä suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät ja ovat tehneet vuodesta 2000 alkaen. 1325-työllä tarkoitetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” ja sitä täydentävien päätöslauselmien 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 ja 2122 edistämistä järjestöjen työssä ja toiminnassa. 1325-työ voi sisältää hankkeita, aloitteita, vaikuttamistyötä, verkostoitumista yms. 1325-agendaan liittyen. Tilaustyön tulee sisältää myös hyviä esimerkkejä järjestöjen tekemästä 1325-työstä. Työstä teetetään julkaisu.

Tilaustyön tulee olla valmis 30.9.2015 mennessä. Julkaisun kieli on englanti.

Tarjoukseen tulee liittää seuraavat dokumentit:
• Työsuunnitelma selvityksen tekemisestä, sis. aikataulun
• Selvityksen eritelty budjetti
• Selvityksen tekijän/tekijöiden CV:t

Valintaperusteena on aikaisempi kokemus selvityksien tekemisestä sekä budjetin hallinnasta, 1325-tematiikan tuntemus ja tilaustyön kannalta olennainen kielitaito sekä työsuunnitelman kattavuus.

Määräraha voidaan maksaa kahdessa osassa tositteita vastaan, josta toinen osa maksetaan tällöin valmista tilaustyötä vastaan.

Tarjoukset tulee lähettää 3.7.2015 klo 17.00 mennessä verkostoa hallinnoivalle taholle osoitteeseen toimisto@unwomen.fi. Tarjouskilpailun voittaneelle taholle ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikolla 28.

Lisätietoja antaa verkoston koordinaattori Sara Haapalainen, 040–7566976, sara.haapalainen@unwomen.fi.

Tämä artikkeli kuuluu kategoriaan Ajankohtaista.