Toiminta

Vaikuttamistyö

Suomen 1325-verkosto seuraa Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman toteuttamista sen toimeenpanosta vastuussa olevissa ministeriöissä. Verkostolla on edustus ulkoasiainministeriön kansallisessa 1325-seurantaryhmässä ja Kriisinhallintakeskuksen 1325-ohjausryhmässä. Lisäksi verkosto pitää yhteyttä alalla toimiviin eri tahoihin ja kansanedustajiin.

Tiedotustyö, koulutukset ja selvitykset

Suomen 1325-verkosto tavoitteena on päätöslauselman 1325 ja sitä täydentävien päätöslauselmien tietoisuuden edistäminen ja tiedon välittäminen, kokemusten vaihto sekä koordinaation ja asiantuntijuuden vahvistaminen verkoston jäsenten kesken. Verkosto tiedottaa ja järjestää seminaareja sekä muita tilaisuuksia yksin ja yhteistyössä jäsenjärjestöjen sekä muiden tahojen kanssa. Mahdollisista tulevista tapahtumista löydät tietoa Ajankohtaista -sivulta.

1325-verkosto on myös tarpeen mukaan rahoittanut ja tilannut erilaisia 1325-kysymyksiin liittyviä selvityksiä ja raportteja.

Kansainvälinen yhteistyö

1325-verkosto pitää yhteyttä erityisesti Pohjoismaissa toimiviin 1325-kysymyksiin erikoistuneisiin järjestöihin ja toimijoihin. Lisäksi verkosto osallistuu European Peacebuilding Liaison Officen sukupuoli, rauha ja turvallisuus -työryhmän toimintaan, johon kuuluu eurooppalaisia 1325-asioiden parissa toimivia järjestöjä. 1325-verkoston koordinaattori on myös syksystä 2016 lähtien kuulunut Naton 1325-erityislähettilään perustamaan kansalaisyhteiskunnan riippumattomaan 1325-neuvoa-antavan paneeliin yhteensä 29 muun kansalaisjärjestöedustajan kanssa.