Mikä 1325-verkosto?

Suomen 1325-verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto, johon kuuluu ihmisoikeus- ja tasa-arvotyötä tekeviä järjestöjä sekä konfliktintutkijoita ja yksittäisiä asiantuntijoita. Verkoston toimintaa koordinoi ja hallinnoi Suomen UN Women.

Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” ja tätä tukevien päätöslauselmien toimeenpanoa Suomessa ja suomalaisten toimijoiden keskuudessa. Verkosto seuraa Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman toteuttamista, tiedottaa 1325-aihepiiriin liittyvistä asioista, järjestää seminaareja ja osallistuu julkiseen kriisinhallintaa koskevaan keskusteluun sekä pitää kiinteästi yhteyttä muiden maiden vastaaviin verkostoihin ja tahoihin. Lisäksi verkosto rahoittaa ja tilaa tarpeen mukaan ajankohtaisia, rajattuja, 1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä ja raportteja.

Verkostoon kuuluvat järjestöjäseninä Suomen UN Women, Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, YK-liitto, Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganistarioner i samarbete NYTKIS, Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL), Crisis Management Initiative (CMI), Väestöliitto, Naisasialiitto Unioni, Suomen NNKY-liitto, Naistoimittajat, Zonta International piiri 20, Kirkon Ulkomaanapu, African Care, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo, Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL), Laajan turvallisuuden verkosto (WISE, ent. KATU ja STETE), Suomen Lähetysseura ja Suomen Punainen Risti.

1325-verkoston jäseneksi?

Suomen 1325-verkosto on avoin verkosto. Siihen voivat liittyä kaikki järjestöt, joiden tavoitteena on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien edistäminen sekä naisten roolin vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa. Verkostoon kuuluu myös gender- ja konfliktikysymyksiin keskittyviä tutkijoita. Yhteydenotot jäsenyyteen liittyen koordinaattorille.