Kansallinen 1325-toimintaohjelma

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2000 yksimielisesti päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa, edistää naisten tasavertaista osallistumista rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen sekä ennaltaehkäistä sukupuolen perusteella tapahtuvaa väkivaltaa.

Turvallisuusneuvosto on kehottanut YK:n jäsenmaita kirjoittamaan kansalliset toimintaohjelmat päätöslauselman toteuttamiseksi. Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska olivat ensimmäisiä maita, jotka seurasivat turvallisuusneuvoston ohjetta.

Suomi julkaisi ensimmäisen kansallisen toimintaohjelmansa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanemiseksi syksyllä 2008 ja päivitti toimintaohjelmansa vuonna 2012. Toimintaohjelma päivitettiin yhteistyössä eri vastuuministeriöiden, Suomen 1325-verkoston sekä muiden kansalaisjärjestötoimijoiden ja tutkijoiden kanssa. 1325-verkosto sai monia ehdotuksiaan läpi uuteen toimintaohjelmaan ja oli merkittävässä roolissa myös ensimmäisen toimintaohjelman alullepanossa. Nykyinen toimintaohjelma kattaa vuodet 2012–2016.

Kansallista toimeenpanoa seuraa ulkoasiainministeriön vetämä kansallinen 1325-seurantaryhmä, johon kuuluvat toimintaohjelman toimeenpanosta vastaavat ministeriöt ja tahot: ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, puolustusministeriö, puolustusvoimat ja sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Vastuutahojen lisäksi seurantaryhmässä on edustettuina kansalaisjärjestöjen edustajia, kuten Suomen 1325-verkosto, ja yksittäisiä tutkijoita. Vastuuministeriöt ja -tahot raportoivat vuosittain eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle toimintaohjelman toimeenpanosta.

Suomen kansallinen toimintaohjelma 2012–2016

Suomen kansallinen toimintaohjelma 2008–2011

Muiden maiden kansalliset toimintaohjelmat koottuna PeaceWomen -sivustolle.