YK

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien toteuttaminen on YK:n ja sen jäsenmaiden vastuulla. YK on pääsihteerin johdolla luonut päätöslauselman 1325 ja sitä tukevien päätöslauselmien toteuttamiseksi 1325-strategian ja seitsemän kohdan toimintaohjelman. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women seuraa YK-tasolla päätöslauselman 1325 toteuttamista sekä tarjoaa jäsenmaille tukea naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja hankkeissa. Lisäksi YK:n pääsihteeri raportoi vuosittain päätöslauselmien toimeenpanosta turvallisuusneuvostolle.

YK:n 1325-strategia: UN Strategic Results Framework on Women, peace and security 2011–2020

YK:n pääsihteerin seitsemän kohdan toimintaohjelma: 7-Point Action Plan

Lisätietoa UN Womenin toiminnasta naiset, rauha ja turvallisuus -kysymyksissä täältä.

Naiset, rauha ja turvallisuus – 15 vuotta

Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman hyväksymisestä tuli vuonna 2015 kuluneeksi 15 vuotta. YK:n turvallisuusneuvosto pyysi YK:n pääsihteeriä valmistelemaan globaalin tutkimuksen turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” liittyen. UN Womenin ohjauksessa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin päätöslauselman 1325 ja sitä täydentävien päätöslauselmien toimeenpanon haasteita ja onnistumisia. Globaali tutkimus valmistui lokakuussa 2015 ja on luettavissa (englanniksi) täältä.

Päätöslauselman juhlavuoden kunniaksi tutkijat, kansalaisjärjestöjen edustajat ja globaalin 1325-tutkimuksen korkean tason neuvoa-antavan ryhmän jäsenet kertovat 1325-päätöslauselman tärkeydestä alla olevalla videolla.

YK:n pääsihteerin raportit

2016: Report of the Secretary-General on women and peace and security
2015: Report of the Secretary-General on women and peace and security

2014: Report of the Secretary-General on women and peace and security
2013: Report of the Secretary-General on women and peace and security
2012: Report of the Secretary-General on women and peace and security

2017: Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence
2016: Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence
2015: Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence
2014: Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence
2013: Report of the Secretary-General on sexual violence in conflicts
2012: Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence

Vanhemmat raportit löydät YK:n turvallisuusneuvoston sivuilta.

Muita tasa-arvo- ja 1325-toimintaa ohjaavia dokumentteja

2015: Kestävän kehityksen tavoitteet
1995: Pekingin julistus ja toimintaohjelma
1979: YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW)

2013: Committee on the Elimination of Discrimination against Women: General Recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations