EU ja muut toimijat

Euroopan Unioni perusti vuonna 2009 työryhmän, joka seuraa ja koordinoi 1325:n liittyviä kysymyksiä EU:ssa. Lisäksi EU perusti vuonna 2015 erityisen gender- ja 1325-asioiden pääneuvonantajan viran. Virkaa hoitaa kreikkalainen suurlähettiläs Mara Marinaki.  EU:n 1325-työryhmässä kokoontuvat pääosin jäsenmaiden ja EU-toimielinten edustajat. Ryhmän sivuilta löytyvät muun muassa EU:n toimintaohjelma 1325-päätöslauselman toteuttamiseksi sekä toimeenpanon seurantaraportit. Lisätietoa: EU – Informal Task Force on Women, Peace and Security

Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö Etyjillä on oma tasa-arvo-ohjelma, joka on hyväksytty vuonna 2004. Etyjillä ei ole erillistä toimintaohjelmaa päätöslauselman 1325 toteuttamiseksi. Etyj tuottaa ja julkaisee kuitenkin aiheeseen liittyviä manuaaleja ja ohjekirjoja. Lisätietoa Etyjin tasa-arvotoiminnasta löydät täältä.

Afrikan Unionilla (AU) on oma tasa-arvo-ohjelma, joka sisältää tavoitteita päätöslauselman 1325 ja sitä täydentävien päätöslauselmien toimeenpanemiseksi. Lisäksi AU lanseerasi vuonna 2014 naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelman, joka kestää vuoteen 2020 asti. Afrikan Unionin naiset, rauha ja turvallisuus -erityislähettiläänä toimii senegalilainen Bineta Diop. Lisätietoa löytyy täältä.

Afrikan Unionin lisäksi myös Afrikan suurten järvien alueen mailla (ICGLR) on turvallisuuden, vakauden ja kehityksen sopimus, joka sisältää 1325-tavoitteita. Sopimus löytyy täältä.

Tyynenmeren alueen mailla on oma alueellinen 1325-ohjelma. Tyynenmeren alueellinen ohjelma löytyy täältä.

NATOlla ja sen kumppanimailla (mukaan lukien Suomi) on yhteisesti hyväksytyt 1325-toimintaperiaatteet ja toimintaohjelma, jotka ohjaavat NATOn ja sen kumppanimaiden toimintaa. NATO on myös nimittänyt oman 1325-erityisedustajansa. Erityisedustajana toimii tällä hetkellä hollantilainen Marriët Schuurman. NATOn ja kumppanimaiden 1325-toiminohjelma sekä esimerkiksi arviointeja 1325:n toteutumisesta NATO-johtoisissa operaatioissa löytyy NATOn kotisivuilta.

Alueellisia ja eri valtioiden kansallisia 1325-toimintaohjelmia on koottuna lisää PeaceWomen -sivustolle.